Welcome To Penang Centre of Medical Tourism - PMED

  • Tiếng Việt
  • English


  Contact : +6 04 - 264 3456

các thành viên

Gleneagles Penang
Nhà lãnh đạo toàn cầu về chăm sóc sức khoẻ tổng hợp dựa trên giá trị. Để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người dân thông qua chăm sóc
Bệnh viện Lam Wah Ee
Cung cấp các dịch vụ y tế cho công chúng nói chung không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Xử lý y tế miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Bệnh viện Island
Là một trung tâm chăm sóc sức khoẻ bậc đại học được công nhận trên quy mô quốc tế, cung cấp chăm sóc, điều trị và phục vụ toàn diện.